Bánh nướng mặn – Nấm Đông Cô Sốt Rượu Rhum

Mã A: 2 Trứng đặc biệt- 250g
Mã A2: 2 Trứng – 210g

Mã A1: 1 trứng – 150g
Tên: Nấm Đông Cô Sốt Rượu Rhum
Thương hiệu: Bánh Trung Thu Kinh Đô
Khối lượng: 150g – 210g – 250g
Số lượng: 01 bánh, 01 hộp kiếng chống ẩm
Thành phần: Nhân hỗn hợp nấm đông cô và rượu rhum, 02 trứng

Mã: A Danh mục:

Mã A: 2 Trứng đặc biệt- 250g
Mã A2: 2 Trứng – 210g

Mã A1: 1 trứng – 150g
Tên: Nấm Đông Cô Sốt Rượu Rhum
Thương hiệu: Bánh Trung Thu Kinh Đô
Khối lượng: 150g – 210g – 250g
Số lượng: 01 bánh, 01 hộp kiếng chống ẩm
Thành phần: Nhân hỗn hợp nấm đông cô và rượu rhum, 02 trứng

Trọng lượng250 g

TIN TỨC KHÁC