HỘP BÁNH SUM VẦY

227,000

Hộp bánh sum vầy bao gồm có:

Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng – 150g)

Đậu Xanh (0 Trứng – 150g)

Dẻo Hạt Sen(0 Trứng – 180g)

Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng – 180g)

Mã: HSV Danh mục:

Hộp bánh sum vầy bao gồm có:

Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng – 150g)

Đậu Xanh (0 Trứng – 150g)

Dẻo Hạt Sen(0 Trứng – 180g)

Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng – 180g)

TIN TỨC KHÁC