HỘP BÁNH VẠN SỰ BÌNH AN

Hộp bánh sum vầy bao gồm có:

+ Dẻo Thập Cẩm (1 Trứng – 180g)

+ Thập Cẩm Jambon (1 Trứng – 150g)

+ Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng – 150g)

+ Đậu Đỏ (1 Trứng – 150g)

 

Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng – 180g)

Mã: HSV-1 Danh mục:

Hộp bánh sum vầy bao gồm có:

+ Dẻo Thập Cẩm (1 Trứng – 180g)

+ Thập Cẩm Jambon (1 Trứng – 150g)

+ Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng – 150g)

+ Đậu Đỏ (1 Trứng – 150g)

 

TIN TỨC KHÁC