HỘP PHÚC LỘC THỌ TOÀN

476,000

Phúc Lộc Thọ Toàn bao gồm: Mã (B,3,R,M)

  • Bào Ngư (2 trứng – 230g)
  • Jambon Xá Xíu (2 Trứng – 230g)
  • Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng – 230g)
  • Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng – 230g)

 

 

Mã: HTT Danh mục:

Phúc Lộc Thọ Toàn bao gồm: Mã (B,3,R,M)

  • Bào Ngư (2 trứng – 230g)
  • Jambon Xá Xíu (2 Trứng – 230g)
  • Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng – 230g)
  • Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng – 230g)

 

 

TIN TỨC KHÁC