Hình Ảnh Hộp Bánh Trung Thu Kinh Đô 2023

 

Hộp 4 bánh hình thang: Áp dụng cho các loại bánh từ 150g – 180g

 

Hộp 4 bánh hình vuông: Áp dụng cho các loại bánh từ 210g – 230g

 

XEM THÊM TRỌN BỘ MẪU HỘP TRONG CATALOGUE DƯỚI ĐÂY

/catalogue-kinh-do-2023.pdf