Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2020

Tải về bảng giá

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
BÁNH TRĂNG VÀNG
KC Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang 4.000.000
BK Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc 2.500.000
HKD Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) 1.300.000
HKV Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) 1.300.000
PLV8 Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc (Vàng) 1.100.000
HNAB Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình 500.000
PLX6 Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh) 900.000
HND Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ) 750.000
HNV Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng) 750.000
HNC Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (Cam) 600.000
HNT Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Tím) 600.000
HNX Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An (Xanh) 470.000
OREO2 OREO 2 Bánh 170.000
OREO4 OREO 4 Bánh 320.000
HỘP 4 BÁNH CHỌN SẴN
HQD Hộp Bánh Phú Quý Mãn Đường (4 bánh nướng) 490.000
HTT Hộp Bánh Phúc Lộc Thọ Toàn (4 bánh nướng) 437.000
HTG Hộp Bánh Thắt Chặt Thâm Giao (4 bánh nướng) 397.000
HAP Hộp Bánh An Khang Phú Quý (2 bánh nướng, 2 bánh dẻo) 360.000
HGC Hộp Bánh Gia Lạc Cát Tường (2 bánh nướng, 2 bánh dẻo) 325.000
HTR Hộp Bánh Vũ Điệu Trăng Rằm (4 bánh nướng) 256.000
HSV Hộp Bánh Trung Thu Sum Vầy (3 bánh nướng, 1 bánh dẻo) 207.000
HỘP 2 BÁNH CHỌN SẴN
HDV2 Hộp Bánh Đoàn Viên(1 bánh nướng, 1 bánh dẻo) 195.000
HTT2 Hộp Bánh Tình Thân (1 bánh nướng, 1 bánh dẻo) 165.000
HCT2 Hộp Bánh Cát Tường (1 bánh nướng, 1 bánh dẻo) 125.000
BÁNH 4 TRỨNG (800G)
B4 Bánh Nướng Bào Ngư 4 Trứng 480.000
24 Bánh Nướng Gà Quay Sốt XO 390.000
34 Bánh Nướng Jambon Xá Xíu 370.000
44 Bánh Nướng Lạp Xưởng Ngũ Hạt 350.000
64 Bánh Nướng Đậu Xanh Hạt Dưa 310.000
BÁNH 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250G)
B Bánh Nướng Bào Ngư 170.000
2 Bánh Nướng Gà Quay sốt X.O 130.000
3 Bánh Nướng Jambon Xá Xíu 130.000
4 Bánh Nướng Lạp Xưởng Ngũ Hạt 115.000
5 Bánh Nướng Hạt Sen Dừa Tươi 105.000
6 Bánh Nướng Đậu Xanh Hạt Dưa 100.000
T Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh 105.000
M Bánh Nướng Khoai Môn Hạt Sen 100.000
L Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa 100.000
R Bánh Nướng Đậu Đỏ Kiểu Nhật 100.000
7 Bánh Nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 100.000
BÁNH 2 TRỨNG (210G)
B2 Bánh Nướng Bào Ngư 145.000
22 Bánh Nướng Gà Quay sốt X.O 120.000
32 Bánh Nướng Jambon Xá Xíu 110.000
42 Bánh Nướng Lạp Xưởng Ngũ Hạt 110.000
52 Bánh Nướng Hạt Sen Dừa Tươi 90.000
62 Bánh Nướng Đậu Xanh Hạt Dưa 85.000
T2 Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh 92.000
M2 Bánh Nướng Khoai Môn Hạt Sen 90.000
L2 Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa 90.000
R2 Bánh Nướng Đậu Đỏ kiểu Nhật 85.000
72 Bánh Nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 85.000
BÁNH 1 TRỨNG (150G)
21 Bánh Nướng Gà Quay Jambon 70.000
31 Bánh Nướng Thập cẩm Jambon 70.000
41 Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng 65.000
51 Bánh Nướng Hạt Sen 59.000
61 Bánh Nướng Đậu Xanh 57.000
71 Bánh Nướng Sữa Dừa 57.000
A1 Bánh Nướng Nấm Đông Cô Sốt Rượu Rhum 70.000
T1 Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh 59.000
L1 Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa 59.000
M1 Bánh Nướng Khoai Môn 57.000
R1 Bánh Nướng Đậu Đỏ 57.000
SR1 Bánh Nướng Sầu Riêng 59.000
BÁNH DẺO (250G)
81 Bánh Dẻo Jambon Lạp Xưởng 1 trứng 80.000
82 Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 trứng 75.000
83 Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 trứng 75.000
84 Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 trứng 75.000
85 Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng 65.000
86 Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 trứng 65.000
89 Bánh Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng 65.000
BÁNH CHAY (150G)
XTX Trà Xanh Hạt Macadamia 65.000
XDX Đậu Xanh Hạnh Nhân 65.000
XMD Mè Đen Hạt Dưa 65.000
XHS Hạt Sen Hạt Chia 65.000
BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG (150G)
40 Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng 59.000
60 Bánh Nướng Đậu Xanh 52.000
BÁNH DẺO (180G)
91 Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 trứng 60.000
92 Bánh Dẻo Hạt Sen 1 trứng 55.000
93 Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 trứng 55.000
95 Bánh Dẻo Hạt Sen 0 trứng 48.000
96 Bánh Dẻo Đậu Xanh 0 trứng 48.000
99 Bánh Dẻo Sầu Riêng 0 trứng 48.000
BÁNH THIẾU NHI (120G)
CV Bánh Cá Vàng Nhân Chocolate Sữa 40.000
HV Bánh Heo Vàng Nhân Phô Mai 40.000

 

bảng chiết khấu