HỘP BÁNH ĐOÀN VIÊN

187.000 

Hộp bánh Đoàn Viên bao gồm:
ĐOÀN VIÊN: (Mã: 811,6)
+ Dẻo jambon lạp xưởng 0 trứng 230g
+ Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 230g
Danh mục: