KẸO SOCOLA KINH ĐÔ THẬP CẨM 230g

61.000 

KẸO SOCOLA KINH ĐÔ THẬP CẨM 230g
hộp hình bát giác, (xếp 20 hộp/thùng)