HỘP BÁNH THẮT CHẶT THÂM GIAO

437,000

Hộp bánh gồm có: Mã (3,4,T,6)

  • Jambon xá xíu 2 trứng  – 230g
  • Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng  – 230g
  • Hạt sen trà xanh 2 trứng – 230g
  • Đậu Xanh Hạt Dưa 2 trứng  – 230g
Mã: HTG Danh mục:

Hộp bánh gồm có: Mã (3,4,T,6)

  • Jambon xá xíu 2 trứng  – 230g
  • Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng  – 230g
  • Hạt sen trà xanh 2 trứng – 230g
  • Đậu Xanh Hạt Dưa 2 trứng  – 230g

TIN TỨC KHÁC