HỘP BÁNH TÌNH THÂN

184,000

Hộp Bánh Tình Thân loại nhỏ 2 bánh, bao gồm: Mã (7,81)

  • Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng  – trọng lượng 230g
  • Dẻo Jambon Lạc Xưởng 1 trứng – trọng lượng 250g
Mã: HTT2 Danh mục:

Hộp Bánh Tình Thân loại nhỏ 2 bánh, bao gồm: Mã (7,81)

  • Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng  – trọng lượng 230g
  • Dẻo Jambon Lạc Xưởng 1 trứng – trọng lượng 250g

TIN TỨC KHÁC