HỘP BÁNH TÌNH THÂN

144.000 

Hộp Bánh Tình Thân loại nhỏ 2 bánh, bao gồm:

TÌ NH THÂN: (Mã: A1.M1)
+ Nấm đông cô sốt rượu Rhum 1 trứng 150g
+ Hạt sen trà xanh 1 trứng 150g

Danh mục: